Expo 'In de ban van het beest!'

23/04 > 10/09
expo In de ban van het beest

  Een bezoek aan deze expo is een beetje als een bezoek aan de dierentuin. Met Ronse als uitgangspunt reizen we doorheen de tijd en doorheen een groot stuk van de wereld. Dieren werden door de mens gebruikt voor diverse doeleinden. Ook na hun dood worden delen van dieren voor allerhande toepassingen aangewend. Kan een opgezette poot van een olifant een plantenpot zijn? Nog niet zolang geleden struikelde bijna niemand over dit koloniale denken.

  Dieren kregen door de mens ook allerhande eigenschappen toegedicht. Ze stonden symbool voor macht, kracht, bescherming of wijsheid. Het stadswapen van Ronse is niet voor niks een dubbelkoppige adelaar.

  Leerlingen uit het vijfde middelbaar van Campus Glorieux Secundair kozen vanuit hun interesse en leefwereld museumobjecten uit de collectie van het voormalige Folkloremuseum van de stad Ronse. Ze onderzochten de herkomst en geschiedenis achter deze voorwerpen. Sommige objecten zijn voor het eerst sinds vele tientallen jaren opnieuw op zaal te zien. De bezoeker krijgt een mooi beeld van de veelzijdigheid van de collectie die de stadsdienst Archief & Erfgoed beheert. Porseleinkaarten, vlaggen, beelden en schilderijen maken de hoofdmoot uit, maar ook schedels en bodemvondsten worden getoond.

  Deepfake kapelaan Philippe-Norbert De Meulemeester vertelt

  restauratieatelier ArtSodi

  Eén van de belangrijkste erfgoedgebouwen in onze stad is de eeuwenoude Sint-Hermesbasiliek. Momenteel wordt de kerk in verschillende restauratiefases in haar oude glorie hersteld. De historische toegang vanuit de bovenkerk naar de crypte werd al opnieuw open gemaakt en de Sint-Coletakapel werd in haar 19de eeuwse neo-gotische kleuren hersteld. Ook de archeologische opgravingen onder de kerkvloer zijn nu toegankelijk voor het publiek. Iedereen kan het archeologisch graafwerk van ‘paster mol’, voormalig museumconservator Albert Cambier (1922-2010), bewonderen.  Via een gangenstelsel vanuit de crypte groef deze geleerde zich horizontaal (!) een weg onder de basiliek heen.

  Ook met Archief & Erfgoed Ronse dragen we graag ons steentje bij aan de ontsluiting van de Sint-Hermesbasiliek. Het portret van de 18de eeuwse kanunnik Philippe-Norbert De Meulemeester, dat sinds 2020 uit stedelijk bezit in bruikleen werd gegeven aan het kerkbestuur, kon met de steun van de Erfgoedcel Vlaamse Ardennen deskundig worden opgepoetst door het restauratieatelier ArtSodi in Zottegem. Zijn portret hangt nu in het koor van de kerk tegenover dit van kanunnik Emmanuel de Zangré, dat in 2019 aan de kerk werd geschonken.

  De kanunnik vertelt in de Hoge Mote het verhaal van zijn werkkledij: zijn hermelijnen mantel en zijn werkplek: het kapittel van Ronse en de Sint – Hermesbasiliek in de Vrijheid. Vooral het voortdurende (her)bouwen en verbouwen van de kerk krijgt hierbij ruim aandacht.

  Praktisch Expo & Deepfake

  • Wanneer: vanaf zondag 23 april 2023 tot en met zondag 10 september 2023
  • Gratis toegang van maandag tot en met zondag van 10u tot 17u doorlopend
  • Waar: Belevingscentrum Hoge Mote, De Biesestraat 2
  • De Hoge Mote is rolstoeltoegankelijk

  met de steun van:

  logo Erfgoed Vlaamse Ardennen