Het Beestig Bosspel

Het Beestig Bosspel

Gratis gezins- en klasactiviteit voor iedereen met een passie voor natuur!

NIEUW - vanaf 17 juni

Via spelletjes, vragen, waarnemingen en activiteiten wordt de zin om de natuur te ontdekken geprikkeld. Door te observeren, voelen en verzamelen is er een direct contact met de natuur.  

Voor wie is het geschikt? 
Door de twee verschillende niveaus is het spel geschikt voor leerlingen van de eerste kleuterklas tot het vierde leerjaar en voor personen met een mentale beperking. De vragen en activiteiten zijn verschillend naargelang het niveau. De keuze van het niveau is niet gebonden aan criteria, alleen de pedagogische benadering is anders.

Niveau 1 (Pallieters)
Bij dit niveau volstaat het om op een speelse wijze de kinderen te prikkelen en zo hun belangstelling voor de natuur aan te wakkeren, met de nadruk op zintuiglijke beleving. Het is geen kwestie van moeilijke termen of wetenschap bij te brengen maar een bron van ontdekking te bieden. De opdrachten worden visueel ondersteund door het gebruik van pictogrammen op de achterkant van de speelkaarten.

Niveau 2 (Avonturiers) 
Hier zijn de opdrachten iets moeilijker en worden er meer vragen gesteld, maar de nadruk ligt nog altijd op de zintuiglijke beleving. Het is de bedoeling om een eerste nieuwsgierigheid voor de natuur te laten ontluiken.

Prijs
Het Beestig Bosspel kan gratis worden uitgeleend mits het betalen van een waarborg van €50 cash. Om praktische redenen wordt de waarborg volledig of gedeeltelijk cash (of eventueel per overschrijving op het genoteerde bankrekeningnummer) terugbetaald de dag zelf of maximaal de eerste werkdag na teruggave aangezien alle materiaal gecheckt moet worden door Visit Ronse. 
! Het is aangeraden het Beestig Bosspel tijdig te reserveren aangezien er maar één exemplaar per niveau beschikbaar is. 
! Het is verplicht ons huurformulier in te vullen als bewijs. 

Waar speel je het Beestig Bosspel? 
Bij voorkeur in een bos. In Ronse zijn het Muziekbos en Hotondbos ideale locaties. Het spel kan ook gespeeld worden in bijvoorbeeld een stadspark, maar de opdrachten kunnen beter gespeeld worden in een bos. 

Wanneer speel je het Beestig Bosspel?
Mogelijk van 1 mei tot en met 31 oktober tijdens de openingsuren van Visit Ronse. Het spel kan ontleend worden van maandag tot en met zondag vanaf 10 uur. Alle materiaal moet voor 16 uur teruggebracht worden. 

Materiaal en benodigdheden
Bij elk niveau hoort een rugzak met aangepast materiaal en alle uitleg. Het spel wordt gespeeld op een herbruikbare speelmat die in een plastic koker (6kg en 150cm hoog) wordt meegegeven. Uitleners hebben enkel een smartphone en een dosis enthousiasme nodig. 

Mogelijkheid tot plandelen
Plandelen komt uit Scandinavië en betekent wandelen en tegelijkertijd zwerfvuil oprapen in bermen en bossen. Hiervoor krijg je een herbruikbare blauwe afvaltas en grijper van Mooimakers mee. Er is geen verplichting om dit te doen.

Info voor klasgroepen
Het is aangeraden dat de leerkracht vooraf de rugzak aanvraagt om het materiaal, de vragen en de opdrachten te checken en die info klassikaal te bespreken. 
Het Beestig Bosspel legt de klemtoon op didactiek, beleving en creativiteit. De zoektocht is een vorm van levendig leren en speelt in op de leefwereld van kinderen en jongeren. Daarnaast maken ze op een verrassende manier kennis met de natuur en wordt een verhoogde interesse in de natuur gestimuleerd door de kindvriendelijke aanpak, de bijhorende uitleg en het eenvoudige taalgebruik.
 

Dit project werd gerealiseerd door Bea Nachtergaele, Carine Geenens en Patricia Vanslambrouck als onderdeel van hun opleiding natuurgids door CVN Natuurpunt en RLVA Ronse. Met dank aan Astertechnics vzw. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van dit spel mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers.