Drukpers in de kijker

drukpers

Rond 1900 heerste in Ronse een zeer grote journalistieke bedrijvigheid. In 1841 verscheen het eerste weekblad van Ronse “l’Echo de Renaix”, gedrukt en uitgegeven door A.C. de Malander. Het drukken ervan gebeurde met een typo of hoogdrukpers.

In de inkomhal van “Brouwerij De Keyser” prijkt een dergelijk exemplaar. Het juiste bouwjaar kennen we niet maar we weten wel dat de drukpers oorspronkelijk bij drukkerij Bataille-Berton op ’t Klein Marktje stond. Bataille was van 1870 tot 1903 uitgever en drukker van “Les Feuilles d’Annonces”. Het is mogelijk dat deze krant gedrukt werd met onze Juliennepers. Het gaat om een gietijzeren drukmachine, met een aandrijfwiel van minstens anderhalve meter en een gewicht van een paar ton. Het oogt heel indrukwekkend! De aan- of inleg van de vellen papier gebeurt nog manueel maar het papiertransport, de inktgeving en het drukken gebeurt wel mechanisch in twee cycli.

Deze machine stond jaren stof te vangen in de zijvleugel van de Hoge Mote, door de huidige restauratie van de erfgoedsite moest de drukpers noodgedwongen verhuizen.
Dankzij de inzet van Hubert De Doncker en Luc Verschueren, twee gedreven Ronsenaars werd de drukpers ondertussen grondig gerenoveerd, gepoetst en perfect afgesteld. Het resultaat mag gezien worden! De drukpers oogt indrukwekkend en staat te pronken in de Brouwerij, binnen het toeristisch wandelparcours van “De Vrijheid”. Het is de bedoeling dat de drukpers ingezet wordt voor grafisch werk met een toeristisch of cultureel doeleind.

Een demonstratie over de precieze werking kan steeds op aanvraag bij Toerisme Ronse.