Beheersplan Hoge Mote

Hoge Mote

“Hoge Mote”, het nieuw onthaal- en belevingscentrum voor Ronse en de Vlaamse Ardennen.

De "Hoge Mote" is een beschermd monument met een zeer boeiende en gevarieerde geschiedenis en een groot toeristisch potentieel. Het verbouwen van de site gebeurt dan ook in nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat trouwens ondertussen het beheersplan voor de Hoge Mote heeft goedgekeurd. Dit beheersplan is de basis voor een lange termijn visie voor de volledige historische site en het is tegelijkertijd een duidelijk engagement van de stad en de Vlaamse Overheid om dit monument met de nodige zorg en respect te beheren.

Beheersplan Hoge Mote:
1. Identificatiefiche - 2. historische nota - 3. inventaris van erfgoedelementen - 4. beschrijving van de erfgoedwaarden - 5. visie op beheer - 6. opsomming van de werkzaamheden - 7. voorstel opvolging en evaluatie - 8. bijlagen

Hier als pdf downloadbaar let op, dit zijn zware bestanden:

- Hoge Mote beheersplan deel 1A
- Hoge Mote beheersplan deel 1B
- Hoge Mote beheersplan deel 2A
- Hoge Mote beheersplan deel 2B
- Hoge Mote beheersplan deel 2C
- Hoge Mote beheersplan deel 3